Това е мястото за споделяне на Вашите истории и преживявания.
Всичко, което споделите с нас, може да бъде публикувано с Ваше изрично съгласие, за да бъде в помощ на всички останали. Ваше е решението дали това да остане анонимно, ще използвате псевдоним или да бъде с конкретни имена. В контактната форма по-долу има отметка за съгласие за публикуване на имената Ви или желание за анонимност или псевдоним.