Този уебсайт се управлява от Хипноавия ЕООД, ЕИК 207147186 .  Всичко, публикувано в сайта, е собственост на Хипноавия ЕООД, ЕИК 207147186 и е обект на авторското право, по смисъл на закона за авторското право и сродните му права и всяко неоторизирано използване, е престъпление срещу интелектуалната собственост: включително копиране, тиражиране, пресъздаване и използване по начин, без предварителното одобрение на собственика.

Под Ние се разбира Хипноавия ЕООД, ЕИК 207147186.

Хипноавия ЕООД, ЕИК 207147186 предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за Вас, Потребителя, с което Вие, по собствена воля приемете всички правила, условия, политики и забележки, посочени тук. Посещавайки нашия сайт и/или купувайки нещо от нас, вие се включвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните правила и условия („Условия за ползване“), включително тези допълнителни условия и правила посочени тук и/или достъпни чрез сайта. Тези Условия за ползване се прилагат за всички потребители на сайта.

Хипноавия ЕООД, ЕИК 207147186 си запазва правото да използва псевдоними и различни изображения за препоръките на нашите клиенти, за да защити тяхната самоличност. Имената и съдържанието на снимките може да не отразяват действителното име и изображение на лицето, което препращаме в нашето съдържание.

Ако не сте съгласни с всички правила и условия на това споразумение, тогава нямате право да използвате уебсайта и неговите услуги. Ако тези Условия за ползване се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Условия за ползване. Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Условията за ползване. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт, които настъпват от момента на публикуване. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото използване или достъп до уебсайта след публикуване на каквито и да било промени означава приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 1 – УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Като се съгласявате с тези Условия за ползване, вие декларирате, че сте навършили пълнолетие и по собствена воля избирате да използвате сайта и да сключвате сделка като потребител.

Ние Ви предоставяме възможност да закупите продукти или услуги  от сайта, които са с обозначени и валидни към момента на закупуване цени и са с посочен период за използване.

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услуга на всеки по каквато и да е причина и по всяко време. Вие разбирате и се съгласявате, че ваши данни (без информация за кредитна карта или друг използван от Вас личен платежен инструмент) може да бъдат изпозвани за идентификация за предоставяне на услугата, заявена от Вас.

Информацията за кредитната карта винаги е криптирана по време на прехвърляне през мрежи.

РАЗДЕЛ 3 – ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И НАВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този сайт е предоставен само за обща информация и не трябва да се разчита или използва като единствена основа за вземане на решения. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск. Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация по необходимост не е актуална и се предоставя само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 – МОДИФИКАЦИИ В УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие. Ние си запазваме правото по всяко време да модифицираме или прекратим Услугата (или част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време. Ние не носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цените, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 – ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Можем, по свое усмотрение, да ограничим или анулираме количествата, закупени на поръчка. Тези ограничения може да включват поръчки, направени от или под същия клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и/или доставка (дублирани поръчки). В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, може да се опитаме да Ви уведомим, като се свържем с имейл адреса и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставени по време на направата на поръчката.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и акаунт за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате своя акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на изтичане, така че да можем да завършим вашите транзакции и да се свържем с вас, ако е необходимо.

РАЗДЕЛ 6 – ВРЪЗКИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, може да включват материали от трети страни. Връзките на трети страни на този сайт може да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността за други материали, продукти или услуги на трети страни. Ние не носим отговорност за каквито и да е вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или всякакви други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се включите в каквато и да е транзакция. Жалби, претенции, притеснения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 7 – ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОМЕНТАРИ И ОБРАТНА ВРЪЗКА

Ако по наше искане изпратите определени конкретни предложения или без искане от наша страна изпращате творчески идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (наричани заедно „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по друг начин във всякаква среда всякакви коментари, които вие направите към нас. Ние не сме и няма да бъдем задължени да поддържаме поверителни коментари. Можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по свое усмотрение като незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване . Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават никакви права на трети страни, включително авторско право, търговска марка, поверителност, личност или други лични или права на собственост. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконен, обиден или нецензурен материал, или да съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или който и да е свързан уебсайт. Нямате право да използвате недействителен и заблуждаващ имейл адрес, да се представяте за някой друг освен себе си или по друг начин да подвеждате нас или трети страни по отношение на произхода на каквито и да е коментари. Вие носите цялата отговорност за всички коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност за коментари, публикувани от вас или трета страна.

РАЗДЕЛ 8 – ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога може да има информация на нашия сайт или в Услугата, която съдържа текстови грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите и наличността. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако информацията в Услугата или на свързан уебсайт е неточна, по всяко време без предварително известие (включително след като сте изпратили поръчката си).

РАЗДЕЛ 9 – ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към другите забрани, посочени в Условията за ползване, Ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (a) за всякакви незаконни цели; (b) за привличане на други да извършват или участват в незаконни действия; (c) за нарушаване на законови разпоредби; (d) за нарушаване на нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (e) за тормоз, злоупотреба, обида, нараняване, клевета, сплашване или дискриминация въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) за предоставяне на невярна или подвеждаща информация; (g) за качване или предаване на вируси или всякакъв друг вид злонамерен код, който може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата или на всеки свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; (h) за събиране или проследяване на лична информация на други лица; (i) за спам, фишинг или друго злонамерено действие; (j) за всякакви неприлични или неморални цели (к) за намеса или заобикаляне на функциите за сигурност на Услугата или свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет.

Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някое от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 10 – ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не можем да предположим за начина, по който ще използвате продуктите, предлагани от сайта на Хипноавия ЕООД, ЕИК 207147186, които сте закупили, дали ще е съобразен с препоръките, които сме дали и са задължителни за тяхното успешно прилагане, поради което, Вие се съгласявате, че не трябва да разпространявате мнения относно продуктите, които не са получили съгласието на собственика на авторските права, а имено Хипноавия ЕООД, ЕИК 207147186. Обратното ще се счита за клевета по българското законодателство и щетата ще се изчислява за срок до 3  (три) години напред.

Вие сте информиран и се съгласявате, че ние не можем да носим отговорност за претърпени от Вас психологически, физически, имуществени и морални щети от използванто на тези услуги, или ако Вие получите нежелани реакции/състояния по време и след използване на нашите продукти.

Ние не гарантираме, че използването на нашата услуга от ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки. Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни. Вие се съгласявате, че можем да премахваме услугата за неопределен период от време, без да ви уведомяваме. Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате услугата, е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти, доставени до вас чрез услугата, се предоставят за ваша употреба, без никакви гаранции. В никакъв случай Хипноавия ЕООД, ЕИК 207147186, не носи отговорност за каквито и да било наранявания, загуби, претенции или всякакви преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение, пропуснати печалби, пропуснати ползи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или всякакви подобни щети, независимо дали се основават на договор, правонарушение (включително небрежност).

РАЗДЕЛ 11 – ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и отговорностите на страните, поети преди датата на прекратяване, остават в сила и след прекратяването на това споразумение за всички цели. Тези Условия за ползване са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от нас.

Можете да се откажете от тези Условия за ползване по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато спрете да използвате нашия сайт. Ако по наша собствена преценка не успеете или подозираме, че не сте успели да спазите някое условие или разпоредба на настоящите Условия за ползване, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и Вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и/или съответно може да Ви откаже достъп до нашите Услуги (или част от тях).

РАЗДЕЛ 12 – ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Тези Условия за ползване и всички отделни споразумения, чрез които ви предоставяме Услуги, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

РАЗДЕЛ 13 – ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията на услугата по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото използване или достъп до нашия уебсайт или услугата след публикуването на каквито и да е промени в тези Условия за ползване означава приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 14 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Въпроси относно Условията за ползване трябва да ни се изпращат на office@hypno-avia.com

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд.