Какво е хипнозата?

Хипнозата е естествено, благоприятно, положително състояние, което всички изпитваме ежедневно.

Думата хипноза идва от гръцката дума hypnos, което означава сън. Въпреки че споделят някои сходни характеристики, хипнозата не е сън. Хипнозата е отворено състояние на ума, при което умът става много податлив на промени.

Навлизайки в това състояние на ума, ние сме в състояние да впрегнем силата на подсъзнанието и да го включим в нашите съзнателни цели.

Инструкции за аудио терапиите

Когато използвате хипнотерапевтичните сесии е важно да следвате указанията по-долу, това ще ви помогне да постигнете най-добри резултати.

1. Не консумирайте никакви кофеинови напитки, преди да използвате тези сесии.

2. Препоръчваме да слушате аудио терапиите поне веднъж в седмицата, в свободното си време.

3. Ако сте тренирали, изчакайте 2 или 3 часа, преди да използвате хипнотерапевтичните сесии.

4. Уверете се, че се чувствате удобно…

Вашите разкази

Това е мястото за споделяне на Вашите истории и преживявания.
Всичко, което споделите с нас, може да бъде публикувано с Ваше изрично съгласие, за да бъде в помощ на всички останали. Ваше е решението дали това да остане анонимно, ще използвате псевдоним или да бъде с конкретни имена. В контактната форма на страницата „Вашите разкази“ има отметка за съгласие за публикуване на имената Ви или желание за анонимност или псевдоним.